chat icon

Wiadomości

17:45

Nowa Zelandia: Bilans handlowy: 0.292 mld NZD

W kwietniu bilans handlowy wynosi 0.292 mld NZD, oczekiwano 0.06 mld NZD w porównaniu z 0.117 mld NZD poprzednio.

09:00

USA: Sprzedaż nowych domów: 0.619 mln

W kwietniu Sprzedaż nowych domów wynosi 0.619 mln, oczekiwano 0.521 mln w porównaniu z 0.511 mln poprzednio.

04:00

Niemcy: Sentyment gospodarczy ZEW: 6.4

W maju Sentyment gospodarczy ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) wynosi 6.4 pkt, oczekiwano 12.0 pkt w stosunku do 11.2 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku